ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Štruktúra

Štruktúra

Vysokú úroveň kvality pri objeme výroby, aký firma produkuje v posledných rokoch vo veľkej miere zabezpečila funkčná štruktúra firmy, ktorá poskytuje zákazníkovi viacstupňovú kontrolu. Nám zasa umožňuje realizovať v jednej chvíli aj 20 stavieb súčasne a všetky vo vysokej kvalite. Môžete sa spoľahnúť, že každá stavba bude počas celej realizácie pod drobnohľadom prideleného majstra stavebnej výroby, ktorého hlavnou úlohou je dozorovať kvalitu vykonávaných prác.

Jeho nadriadeným je projektový manažér, ktorý určuje harmonogram výstavby, je pripravený odpovedať na otázky k vašej stavbe, diskutovať s vami o zmenách alebo požiadavkách a ktorý predstavuje druhý stupeň kontroly kvality. Naša práca je realizovaná v prevažnej miere vlastnými pracovníkmi. Počas 25-tich rokov histórie sa vybudoval silný robotnícky káder, ktorý je na stavbe ľahko spoznať vďaka jednotnému odevu, ochranným prilbám, slušnému správaniu a profesionalite.

Výrobnú zložku podporuje príprava výroby. Naši zákazníci môžu rozhodovať o svojej stavbe  rýchlo a ekonomicky, vďaka oddeleniam projekcie a rozpočtovania, ktoré dokážu ich predstavy zakresliť a oceniť aj v priebehu niekoľkých hodín. Skrátia tak čas realizácie a aj napriek nevyhnutým zmenám v projekte stavba pokračuje v svižnom tempe. Obchodné oddelenie sa stará o to, aby naši zákazníci mali najlepšie ceny na trhu a zásobovanie, aby na stavbe nikdy nič nechýbalo. Práve takáto štruktúra nám umožňuje poskytnúť zákazníkom služby, ktoré ich odbremenia od starostí na jednom mieste.