ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

O nás

Firma Reinter pôsobí na stavebnom trhu 25 rokov. Bola založená ako živnosť v roku 1997 a realizovala rekonštrukcie bytov a bytových jadier pod názvom „Ing. Jaroslav Pčola, REINTER“. V každom ďalšom roku sa zvyšovala zákazková náplň, čo vyústilo v prirodzený rast počtu zamestnancov a rozširovanie výroby.

Od roku 2001 sa firma postupne odkláňala od menších zákaziek a na základe rastúcich skúseností, technologickej praxe a zvyšujúceho sa strojného vybavenia sme sa zameriavali na výstavbu rodinných domov na kľúč, zatepľovanie, rekonštrukcie budov, výstavbu polyfunkčných objektov a stavieb občianskej vybavenosti. Od roku 2009 sme napriek finančnej kríze zaznamenali významný nárast objemu výroby, čo súvisí aj s našim zameraním na súkromný sektor. Investori, ktorí chceli realizovať svoje projekty, vsádzali na istotu a vyberali si partnera s históriou, dobrými referenciami, ekonomickou stabilitou a kvalitným ľudským potenciálom. Podarilo sa nám zrealizovať prvé stavby v hodnote vyššej ako jeden milión eur a zaradiť sa medzi významné slovenské stavebné firmy. Tým sa pre nás toto obdobie stalo veľkým zadosťučinením za roky tvrdej práce a poctivej služby ľuďom.

Od roku 2011 počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere nepretržite presahuje stovku a objem produkcie 5 miliónov eur. V letnej sezóne firma pracuje aj na dvoch desiatkach stavieb, čo umožňuje rozvinutá štruktúra spoločnosti. Aby sme mohli zákazníkovi poskytnúť komplexné služby, pracuje na príprave stavieb rozpočtové, obchodné a projekčné oddelenie. Úsek stavebnej výroby riadia traja projektoví manažéri prostredníctvom desiatich majstrov stavebnej výroby. Vďaka tomuto rastu a stabilizácii na slovenskom stavebnom trhu sme pristúpili k plynulej zmene právnej formy a dnes pôsobíme pod názvom Reinter s.r.o.

Štruktúra

Vysokú úroveň kvality pri objeme výroby, aký firma produkuje v posledných rokoch vo veľkej miere zabezpečila funkčná štruktúra firmy, ktorá poskytuje zákazníkovi viacstupňovú kontrolu. Nám zasa umožňuje realizovať v jednej chvíli aj 20 stavieb súčasne a všetky vo vysokej kvalite. Môžete sa spoľahnúť, že každá stavba bude počas celej realizácie pod drobnohľadom prideleného majstra stavebnej výroby, ktorého hlavnou úlohou je dozorovať kvalitu vykonávaných prác.

Jeho nadriadeným je projektový manažér, ktorý určuje harmonogram výstavby, je pripravený odpovedať na otázky k vašej stavbe, diskutovať s vami o zmenách alebo požiadavkách a ktorý predstavuje druhý stupeň kontroly kvality. Naša práca je realizovaná v prevažnej miere vlastnými pracovníkmi. Počas 25-tich rokov histórie sa vybudoval silný robotnícky káder, ktorý je na stavbe ľahko spoznať vďaka jednotnému odevu, ochranným prilbám, slušnému správaniu a profesionalite.

Výrobnú zložku podporuje príprava výroby. Naši zákazníci môžu rozhodovať o svojej stavbe  rýchlo a ekonomicky, vďaka oddeleniam projekcie a rozpočtovania, ktoré dokážu ich predstavy zakresliť a oceniť aj v priebehu niekoľkých hodín. Skrátia tak čas realizácie a aj napriek nevyhnutým zmenám v projekte stavba pokračuje v svižnom tempe. Obchodné oddelenie sa stará o to, aby naši zákazníci mali najlepšie ceny na trhu a zásobovanie, aby na stavbe nikdy nič nechýbalo. Práve takáto štruktúra nám umožňuje poskytnúť zákazníkom služby, ktoré ich odbremenia od starostí na jednom mieste.